PsychoLogo
Centrum Rozwoju i Terapii
Dane adresowe
Centrum Rozwoju i Terapii
PSYCHO-LOGO
Jacek Stankiewicz
Plac Czerwca 1976 nr 2
02-495 Warszawa
lokal nr 101, I piętro
Tel: 609-357-997

Preferuję kontakt sms ze względu na częsty brak możliwości rozmowy telefonicznej. Zawsze odpisuję w tym samym dniu.
Psychologia z Psycho Logo
psychologia

Pracując w zawodzie psychologa udało mi się wykształcić własny styl pracy z dzieckiem. Polega on przede wszystkim na podmiotowym traktowaniu malucha, dzięki czemu udaje mi się zyskać sympatię, a często autorytet u pacjenta. Pozwala to na kompleksowe rozpoznanie problemu oraz łatwiejsze wdrażanie działań terapeutycznych w codzienne życie dziecka. Niezbędna jest dla mnie ścisła współpraca z rodzicami oparta na wzajemnym zaufaniu, bo tylko to pozwoli na pełne i trwałe wypracowanie pozytywnych zachowań młodego człowieka.

W swojej pracy używam wielu metod z różnych nurtów psychologii. Wykorzystuję tez bardzo często obserwację dziecka w jego naturalnych środowiskach (przedszkole, szkoła, dom, plac zabaw). Jeśli zachodzi potrzeba, to w porozumieniu z rodzicami, oddziałuję na dziecko poza gabinetem na wizytach domowych i terenowych. Wielka różnorodność działań terapeutycznych, pozwala mi na uzyskanie szybszych i trwalszych efektów.

Nasza oferta obejmuje:

  • diagnozę i terapię dzieci i młodzieży
  • terapię psychologiczną dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, mutyzmem oraz innymi problemami
  • terapię związaną z rozstaniem rodziców, traumą lub utrata kogoś bliskiego
  • terapię związaną z problemami wychowawczymi i szkolnymi
  • terapię zaburzeń w sferze uwagi i użyciem metod polisensorycznych
  • naukę umiejętności społecznych
  • terapię dziecka z upośledzeniem umysłowym
  • terapię dziecka z innymi zaburzeniami sfery psychologicznej
  • wizyty domowe i terenowe (szkoła, przedszkole, internat)