PsychoLogo
Centrum Rozwoju i Terapii
Dane adresowe
Centrum Rozwoju i Terapii
PSYCHO-LOGO
Jacek Stankiewicz
Plac Czerwca 1976 nr 2
02-495 Warszawa
lokal nr 101, I piętro
Tel: 609-357-997

Preferuję kontakt sms ze względu na częsty brak możliwości rozmowy telefonicznej. Zawsze odpisuję w tym samym dniu.
Terapia pedagogiczna w Psycho Logo
terapia pedagogiczna

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci:

  • z grupy ryzyka dysleksji
  • z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym z dysleksją i dysgrafią
  • z trudnościami w nauce matematyki – w tym dyskalkulią


Ponadto w ramach terapii pedagogicznej prowadzone są:

  • ćwiczenia ogólnorozwojowe ukierunkowane na orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi i pamięć
  • nauka pisania
  • nauka czytania
  • ćwiczenia wspomagające dla dzieci leworęcznych
  • ćwiczenia sprawności motoryki małej