PsychoLogo
Centrum Rozwoju i Terapii
Dane adresowe
Centrum Rozwoju i Terapii
PSYCHO-LOGO
Jacek Stankiewicz
Plac Czerwca 1976 nr 2
02-495 Warszawa
lokal nr 101, I piętro
Tel: 609-357-997

Preferuję kontakt sms ze względu na częsty brak możliwości rozmowy telefonicznej. Zawsze odpisuję w tym samym dniu.
Logopedia z Psycho-Logo
logopedia

Pracując z dziećmi jako psycholog zauważyłem ogromne problemy logopedyczne małych pacjentów. Postanowiłem połączyć działania psychologiczne z logopedią, dzięki czemu powstały kompleksowe zajęcia rozwiązujące kilka problemów w tym samym czasie. Często problemy psychologiczne są ściśle związane z psychologią, np. niskie poczucie własnej wartości może być spowodowane wadą wymowy. W takim wypadku działanie wieloaspektowe wydaje się być niezbędne do uzyskania trwałych zadowalających efektów terapii. Jednoczesna terapia logopedyczna i psychologiczna jest najbardziej skutecznym sposobem walki z autyzmem lub mutyzmem u dzieci.

Innym polem do pracy logopedy jest wczesne wspieranie mowy dziecka tak, aby rozwijała się ona w prawidłowym tempie nie tworząc niepotrzebnych i spowalniających rozwój frustracji. W takich wypadkach diagnozuję dziecko i przekazuję konkretne wskazówki dla rodziców w celu niwelowania opóźnień..

Nasza oferta obejmuje:

  • pełną diagnozę logopedyczną ze wskazówkami i ćwiczeniami dla rodziców
  • terapię logopedyczną dzieci z wadą wymowy
  • terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • terapię logopedyczną dzieci z upośledzeniem umysłowym
  • terapię logopedyczną w mutyzmie
  • terapię logopedyczną związaną z innymi zaburzeniami
  • zajęcia stymulujące mowę u dzieci z problemami z nauką mówienia
  • szeroko rozumiane poradnictwo logopedyczne
  • domowe i terenowe (szkoła, przedszkole, internat)